FABER Logo

FABER – badanie przesiewowe w kierunku alergii IgE-zależnych:
dobre, kompletne, czułe, zaawansowane


FABER Logo

FABER to test in vitro służący do oznaczania swoistych immunoglobulin E (sIgE) w surowicy krwi.

Test FABER powstał dzięki połączeniu wiedzy ekspertów z dziedzin: diagnostyki multiparametrowej, biochemii białek, technologii informatycznej i diagnozy klinicznej, gdzie specjaliści używali innowacyjnych, multiparametrowych, testów immunologicznych w ocenie alergii u swoich pacjentów.

Czym jest system diagnostyczny FABER?

Jak pobrać krew do badania?


Nano-technologia FABER

Test Faber to opatentowana technologia nanocząsteczek na których prezentowane są alergeny. Jeśli, w surowicy pacjenta obecne są przeciwciała IgE – przyłączają się one do alergenów. Liczba przyłączonych sIgE do alergenów jest w następnych etapach wykonywania testu przeliczana a potem zaprezentowana w postaci wyniku.

Zastosowanie nanocząsteczek pozwala na indywidualne zoptymalizowanie każdego prezentowanego alergenu, przez co nawet w niewielkiej ilości surowicy można zbadać aż 244 komponenty alergenowe. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać wyniki dla niemal wszystkich ważnych klinicznie molekuł, dzięki czemu jest to jedyny test, który pozwala uzyskać odpowiedzi tak wszechstronnie.


FABER komponenty alergenowe: Molekuły i Ekstrakty

Najwyższej jakości molekuły (pojedyncze komponenty alergenowe) i ekstrakty alergenowe (całe alergeny) uzyskiwane są od dostawców specjalizujących się w tej dziedzinie. Każdy preparat alergiczny jest sprawdzany pod kątem czystości i aktywności uczulającej za pomocą kilku metod zanim zostanie umieszczony na panelach testowych. Każdy alergenu został wybrany na podstawie znaczenia klinicznego, dokładnie oceniony i porównany do metod referencyjnych.

Testowanie ekstraktów alergenowych na teście FABER służy do potwierdzenia lub uzupełniania otrzymanego wyniku wobec pojedynczych molekuł alergenu, ponieważ nie wszystkie molekuły są dostępne w danym momencie do testowania.

Powrót do początku


Kiedy warto jest zrobić test FABER?

 • W przypadku alergii z zapaleniem błony śluzowej nosa, zapalenia spojówek, astmy, pokrzywki, pokrzywki, reakcji na pokarmy związanej z bólem brzucha i biegunką, uczulenia na owady lub lateks.
 • Kiedy pojawia się więcej niż jeden objaw w tym samym czasie i objawy są spowodowane przez różne czynniki je wywołujące.
 • Kiedy wprowadzona dieta ograniczająca podejrzane pokarmy nie przynosi rezultatów i jeśli unikanie alergenu nie przynosi poprawy twojego stanu zdrowia.
 • W przypadku wysokich wartości całkowitego IgE czy eozynofilów.

Powrót do początku


FABER Jakie alergeny bada?

Przy pomocy testu FABER można oznaczyć przeciwciała przeciwko 244 komponentom alergenowym. Szczegółowe informacje, jakie alergeny bada test FABER znajdziesz TUTAJ posegregowane w grupy tj,: pyłki traw, drzew i chwastów, grzyby i pleśnie, roztocza, jaja i mleko, orzechy i nasiona, owoce i warzywa, zwierzęta, ryby i owoce morza, jady owadów, lateks oraz markery CCD.

Testowanie ekstraktów alergenowych na teście FABER służy do potwierdzenia lub uzupełniania otrzymanego wyniku wobec pojedynczych molekuł alergenu, ponieważ nie wszystkie molekuły są dostępne w danym momencie do testowania.

Powrót do początku


FABER – przygotowanie do badania.

Do wykonania testu nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Przed badaniem można jeść normalne posiłki (ograniczyć należy jedynie wysokotłuszczowe posiłki). Niewielka ilość krwi do badania może być pobrana o dowolnej porze dnia. Nie ma potrzeby przerywania leczenia, w tym także lekami p/alergicznymi (jak leki antyhistaminowe, sterydy miejscowe czy doustne).

Powrót do początku


FABER – jak wygląda wynik?

Wynik dostępny jest dla pacjenta po upływie ok. 3 tygodni od pobrania próbki surowicy do badania. Pacjent otrzymuje wynik w dwóch formach:

 • pliku PDF (aby zobaczyć przykładowy wynik Kliknij tutaj)
 • oraz INDYWIDUALNĄ INTERPRETACJĘ WYNIKU dostępną ONLINE na platformie CDRS (aby zobaczyć przykładową interpretację wpisz Login faber@caam-allergy.com a w polu Hasło: 2016-faBer w na platformie CDRS Link do platformy CDRS)

Powrót do początku


Informacje Naukowe o FABER

Tutaj znajdziesz informacje merytoryczne, tj.: artykuły, prezentacje, plakaty prezentowane na międzynarodowych konferencjach, gdzie prezentowany był test FABER lub badania naukowe tworzone z jego udziałem. Lista ta jest systematycznie aktualizowana. Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami przez mail info@fabertest.pl.

Lista publikacji i linki do nich Kliknij tutaj

Powrót do początku


Gdzie wykonywany jest test FABER?

Powrót do początku


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EMMA MDT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000647122, dane kontaktowe: biuro@emma-mdt.pl, tel. 81 563 20 19.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania pobranej od Pani/Pana próbki surowicy do badania w laboratorium, a następnie przesłania wyników testu Faber na wskazane przez Panią/Pana adresy e-mail, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane dla Administratora danych, pracownicy Administratora danych w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty, które Pan/Pani do tego upoważnił/-a.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności podstawy prawnej przetwarzania danych tj. Pana/Pani zgody, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora danych jest warunkiem przesłania Pani/Pana próbki surowicy do badania w laboratorium.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Powrót do początku


Generalny Dystrybutor na Polskę:
EMMA MDT Sp. z o.o.
Lublin
Regulamin